DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
„Rodzina Rodzinie” - paczka na Ukrainę
Dzieło Misyjne DW-P włącza się w inicjatywę Caritas-Polska

Dzieło Misyjne Diecezji Warszawsko-Praskiej włączyło się w zainicjowaną przez Caritas Polska akcję „Rodzina Rodzinie” (więcej informacji pod adresem: http://www.caritas.pl/aktualnosci/wiadomosci-z-polski-i-ze-swiata/9485-rodzina-rodzinie-rodziny-polskie-rodzinom-ukraiskim-).

Inicjatywa ta wpisuje się w szersze działania, prowadzone przez Pocztę Polską, w ramach przedsięwzięcia: „Paczka na Ukrainę”. Paczki wysłać będzie można bezpłatnie na Ukrainę do końca marca br. Paczki wysyłane przez naszych diecezjan trafią do mieszkańców dwóch ukraińskich diecezji: Kamieniecko-Podolskiej i Odesko-Symferopolskiej (w tych kościołach lokalnych pracują kapłani naszej Diecezji). W ramach przedsięwzięcia można nadawać ekonomiczne paczki pocztowe, a każda wysyłana przesyłka musi zawierać dopisek: „DLA UKRAINY”.

W naszej Diecezji akcja prowadzona będzie w wybranych parafiach.
(Ewentualne pytania proszę kierować pod adres: dzielomisyjne@gmail.com lub mizyk@op.pl).

Uwaga: Zgodnie z aktualnie obowiązującym na Ukrainie prawem celnym towary przesyłane do tego kraju na rzecz pojedynczej osoby fizycznej w ramach jednej przesyłki (oraz w ciągu jednej doby – w przypadku międzynarodowych przesyłek ekspresowych) nie podlegają opłatom celnym w przypadku gdy ich łączna wartość fakturowa nie przekracza 300 euro. Zgodnie z zasadami akcji, każda osoba fizyczna może nadać tylko jedną paczkę pocztową, natomiast osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą nadać maksymalnie 100 sztuk paczek pocztowych. Adresatami przesyłek na terytorium Ukrainy mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Zawartość paczki może stanowić: żywność opakowana fabrycznie do 10 kg z wyłączeniem produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (w tym puszek mięsnych), oraz nowa odzież.

Regulamin w zakresie niedozwolonej zawartości paczek oraz informacje dodatkowe, dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym: http://www.poczta-polska.pl/rusza-akcja-paczka-dla-ukrainy/).

* Zwolnienie z opłaty pocztowej nie obejmuje zwrotu do nadawcy paczki pocztowej w przypadku braku możliwości jej doręczenia.

Ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Warszawsko-Praskiej

Dod. Joanna Solak 18.03.2014 o 15.58, akt. 19.03.2014 o 5.11