DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Źródła życia konsekrowanego
Bp Jacek Kiciński CMF, ks. Tomasz Rusiecki KEP, 14 października 2016 roku

Bp Jacek Kiciński CMF - klaretyn, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.
Od 2015 roku konsultor Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski.
Profesor nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości.
Jako dewizę biskupią wybrał wezwanie: Ut unum sint - aby byli jedno.

Tematem konferencji była próba przełożenia, aktualizacji programu duszpasterskiego „Przez wiarę i chrzest do świadectwa” na życie konsekrowane.

Drugim prelegentem był ks. prał. Tomasz Rusiecki, kapłan Diecezji Kieleckiej, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego.

Dod. Joanna Solak 6.12.2016 o 15.52, akt. 15.12.2016 o 13.46