DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Źródła życia konsekrowanego
17 listopada 2016 roku, Aula Kurii Biskupiej

Publikujemy materiały ze spotkania, które miało miejsce 17 listopada 2016 roku. Odbywało się w Auli Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej. Prelegentem spotkania Sióstr Przełożonych żeńskich domów zakonnych był ks. Grzegorz Zagórowski.

W homilii mówił:

W konferencji Ksiądz Grzegorz rozwijał następujące myśli:

Ponadto ks. prał. Jerzy Gołębiewski przedstawił relację z rzymskiego sympozjum dla wikariuszy biskupich ds. życia zakonnego, które odbywało się w dniach 28-30 października 2016 i było poświęcone zagadnieniom współpracy między biskupem, diecezją a życiem konsekrowanym.

Dod. Joanna Solak 19.12.2016 o 18.15