DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zmiany w harmonogramie pracy Kurii
02 lutego 2017 roku

W związku ze Świętem Ofiarowania Pańskiego, które jest jednocześnie Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, informujemy, że w czwartek, 2 lutego 2017 roku Kuria Biskupia będzie nieczynna.

Zapraszamy w piątek, zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz kurii

Dod. Joanna Solak 31.01.2017 o 13.11, akt. 31.01.2017 o 13.32