DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kurs Ceremoniarza 2017
4 marca 2017 roku

Kurs Ceremoniarza 2017

W sobotę, 4 marca 2017 roku, o godz. 14.00 w Diecezjalnym Centrum Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Floriańska 3, Warszawa) rozpocznie się X. edycja kursu ceremoniarza.

Celem kursu jest przygotowanie ceremoniarzy do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie dla duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

Kandydatem na ceremoniarza może być:

  1. Osoba pełnoletnia lub uczęszczająca do szkoły średniej.
  2. Promowany lektor z dwuletnim stażem.

Na pierwsze spotkanie, 4 marca, trzeba przynieść skierowanie od ks. proboszcza i zgodę od rodziców (tylko w przypadku osób nieletnich).

Ceremoniarzem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów. Prosimy księży o życzliwe wsparcie dla wyrażających pragnienie uczestniczenia w kursie.

Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy
Ks. Konrad Biskup

Dod. Joanna Solak 13.02.2017 o 11.11