DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Zmarł Ks. Kard. Carlo Caffarra
6 września 2017 r.

Dzisiejszego dnia zmarł Ks. Kard. Carlo Caffarra, w latach 1995-2003 biskup Ferrary, zaś w latach 2004-2015 arcybiskup Bolonii.

Urodzony w 1938 roku przyszły kardynał, studiował w seminarium w Fidenza, święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1961. Kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (obronił doktorat z prawa kanonicznego) oraz na Accademia Alfonsiana w Rzymie (uzyskał dyplom z teologii moralności).

Wykładał na kilku uczelniach katolickich, zajmując się m.in. problematyką etyki medycznej. W latach 1974-1984 wchodził w skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej, był też konsultorem Kongregacji Doktryny Wiary.

W 1980 został mianowany rektorem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Powołał do życia filie tego instytutu w Hiszpanii, USA i Meksyku. Działa w ruchu Comunione e Liberazione.

We wrześniu 1995 został powołany na arcybiskupa Ferrary-Comacchio. Sakry biskupiej udzielił mu 21 października 1995 w katedrze w Fidenza kardynał Giacomo Biffi (arcybiskup Bolonii), z towarzyszeniem arcybiskupa Giovanniego Battisty Re i biskupa Carlo Poggiego. Wchodził w skład kierownictwa Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Papieskiej Akademii Życia. W grudniu 2003 zastąpił kardynała Biffiego na stolicy arcybiskupiej Bolonia.

W lutym 2006 papież Benedykt XVI ogłosił jego nominację kardynalską. Na konsystorzu w marcu 2006 Caffarra otrzymał tytuł kardynała prezbitera San Giovanni Battista dei Fiorentini.

Brał udział w konklawe 2013, które wybrało papieża Franciszka. 27 października 2015 papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionego urzędu złożoną ze względu na wiek.

Carlo Caffarra był jednym z czterech kardynałów, którzy skierowali do papieża Franciszka dubia w sprawie adhortacji "Amoris laetitia".

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Ks. Kardynałem zarejestrowanego podczas Synodu o Rodzinie

Dod. Marcin Tafejko 6.09.2017 o 21.53, akt. 6.09.2017 o 22.11