DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Jubileusz 75-lecia urodzin Abp Henryka Hosera SAC – komunikat liturgiczny

Prosimy Księży zamierzających wziąć udział w jubileuszowej Mszy Świętej dziękczynnej za 75 lat życia Abp. Hosera o zapoznanie się z poniższymi wskazaniami liturgicznymi.

Księża Dziekani, Przełożeni zgromadzeń zakonnych, Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego oraz pracownicy Kurii biorą udział w koncelebrze ścisłej i zakładają szaty mszalne w zakrystii codziennej Katedry.

Pozostali księża ubierają albę i białą stułę w zakrystii biskupiej, po ucałowaniu ołtarza zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach.

Prosimy o przybycie do godziny 10.50.

Ceremoniarze diecezjalni

Dod. Joanna Solak 23.11.2017 o 11.25, akt. 27.11.2017 o 16.38