DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Dod. 11.06.2004, data wydarzenia 19.06.2004