DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Siwek Michał
15 czerwca 2002 r., Bp Kazimierz Romaniuk
29 września
magister, PWTW, prawo kanoniczne, 2002
licencjat, PWTW, teologia pastoralna, 30.06.2005
studia doktoranckie, Lateran, historia prawa, od 01.09.2005
licencjat obojga praw, Lateran, historia prawa, 01.07.2009
specjalizacja, Gregoriana, jurysprudencja kanoniczna, 27.05.2011
wikariusz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., 29.06.2002 – 30.06.2003
wikariusz, Św. Ap. Jana i Pawła, Warszawa-Gocław, 30.06.2003 – 31.08.2005
rezydent, Canonica di Cuveglio, Cuveglio, Diec. Como (Włochy), 01.07.2015 – 30.04.2016
pracownik, Kongregacja Ewangelizacji Narodów (Watykan), od 01.05.2016