DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Ks. Żak Łukasz
11 czerwca 2011 r., Abp Henryk Hoser SAC
10 września
magister, UKSW, mariologia, 2006
licencjat, UW, historia średniowiecza, 2011
studia doktoranckie, Santa Croce, historia Kościoła, od 26.08.2016
wikariusz, Św. Brata Alberta, Warszawa-Wesoła (Zielona), 28.08.2011– 26.08.2016