Diecezja Warszawsko-Praska
Adhortacja „Ecclesia in Medio Oriente”
Bazylika Św. Pawła w Harissie (Liban), 14 września 2012

Kościół na Bliskim Wschodzie, który od zarania wiary chrześcijańskiej pielgrzymuje na tej błogosławionej ziemi, dziś nadal mężnie kontynuuje swoje świadectwo, które jest owocem życia w komunii z Bogiem i bliźnim.

To efekt prac Synodu Biskupów poświęconego tej części świata, obradującego z Benedyktem XVI w Rzymie w dniach 10-24 października 2010.

Tekst adhortacji w języku polskim

Dod. Ks. Wojciech Lipka 18.09.2012 o 16.17, akt. 18.09.2012 o 16.49