Diecezja Warszawsko-Praska
Ogólnoświatowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wszystkie kościoły Diecezji, 2 czerwca 2013

Komunikat Ordynariusza

Drodzy Diecezjanie,

Ojciec Święty Benedykt XVI, przedstawiając powody, jakimi kierował się ogłaszając Rok Wiary, podkreślił, że będzie to szczególny czas, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, która «jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wpływa cała jego moc» (Porta Fidei 9).

Jednym z wydarzeń liturgicznych, które w Roku Wiary ma zostać mocno zaakcentowane jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Bożego Ciała). W Polsce obchodzimy ją zwyczajowo we czwartek po Uroczystości Świętej Trójcy. W programie adresowanym do Kościoła Powszechnego uwzględniono jednak włoski zwyczaj obchodzenia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w niedzielę, i dlatego w programie Roku Wiary to szczególne uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego wyznaczono na dzień 2 czerwca.

Tego dnia we wszystkich katedrach świata, a w wielu Diecezjach – w tym Warszawsko-Praskiej – we wszystkich kościołach, odbędzie się w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Co istotne – czas Adoracji będzie dla wszystkich wspólnot na całym świecie ten sam: godzina 17.00 czasu rzymskiego.

Usilnie proszę i nalegam, aby w tę inicjatywę uwielbienia Jezusa zaangażowały się wszystkie parafie, wspólnoty i ruchy apostolskie naszej Diecezji. W ten sposób, w tym samym czasie, zjednoczymy się na całym świecie wraz z Biskupami i z Następcą Świętego Piotra na adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

W Katedrze Warszawsko-Praskiej będę osobiście przewodniczył Nieszporom o Najświętszym Sakramencie i rozbudowanej Adoracji Eucharystycznej.

Wszystkich zatem zapraszam do włączenia się we wspólną modlitwę wokół Chrystusa Eucharystycznego w jedności z Ojcem Świętym i całym Kościołem.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Odczytać na wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 26 maja 2013.

Komunikat ceremoniarza diecezjalnego

W opublikowanym komunikacie Ksiądz Arcybiskup przypomniał o zapowiedzianej na najbliższą niedzielę ogólnoświatowej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą o tej samej godzinie podejmą katolicy na wszystkich kontynentach. Będzie ona stanowiła w Roku Wiary ważny moment wyznania wiary w Eucharystię, o której mówimy, że jest „wielką tajemnicą wiary”.

Adoracja będzie przeżywana w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, który podaje nam szczegółowe intencje modlitwy adoracyjnej. Ponadto Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji proponuje własny schemat adoracji, do wykorzystania w Kościołach lokalnych w miarę możliwości. Niezależnie od proponowanych pieśni i modlitw, szczególną rangę mają Nieszpory o Najświętszym Sakramencie, śpiewane przed Chrystusem wystawionym w monstrancji. Otrzymane dopiero dzisiaj ze Stolicy Apostolskiej materiały dołączone są w dwóch plikach, zapisanych w PDF. Można też je pobrać ze strony: www.liturgista.pl oraz poniżej.

Ks. Mateusz Matuszewski
Ceremoniarz diecezjalny

Dod. Ks. Wojciech Lipka 25.05.2013 o 10.14, akt. 4.06.2013 o 11.22