DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Modlitwa Sióstr zakonnych za Ks. Arcybiskupa
Warszawa, 12 lipca 2013

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie,
Nasz Ojcze,

W tych trudnych chwilach jesteśmy szczególnie blisko przy Tobie.

Wysoko cenimy wkład Ekscelencji w przekazywaniu Ewangelii i nauki Kościoła. Jesteśmy wdzięczne za pasterską troskę wobec Instytutów Życia Konsekrowanego, wobec całej Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Kościoła Powszechnego. Solidaryzujemy się w podejmowanych decyzjach.

Prosimy Boga o światło, mądrość i męstwo dla Księdza Arcybiskupa w prowadzeniu Diecezji oraz błagamy o łaskę nawrócenia dla prześladowców.

Księże Arcybiskupie, razem z Tobą, na kolanach będziemy bronić Chrystusa, Jego Ewangelii i Kościoła.

Wszystkie domy zakonne zostały powiadomione i wezwane do solidarnej modlitwy.

Siostry zakonne Diecezji Warszawsko-Praskiej są z Tobą, przy Tobie, Drogi Ojcze.

S. M. Klara Bielecka
Referentka ds. Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Dod. Ks. Wojciech Lipka 18.07.2013 o 16.43