DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Oświadczenie prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau
Warszawa, 17 lipca 2013

Oświadczenie prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Wobec pojawiających się kłamliwych oskarżeń pod adresem Jego Ekscelencji Ks. Abpa Henryka Hosera, który jako duszpasterz, misjonarz, lekarz i bioetyk broniący godności ludzkiego życia jest dla wielu ludzi wielkim autorytetem moralnym, wyrażamy zdecydowany sprzeciw i wzywamy media do odpowiedzialnych zachowań. Mając na uwadze heroiczną postawę Księdza Arcybiskupa, który niósł pomoc duszpasterską, medyczną i humanitarną ludności dotkniętej straszną rwandyjską bratobójczą wojną, sugerowanie jakichkolwiek złych intencji jest nie tylko niesprawiedliwe, ale wręcz podłe.

Wyrażając uznanie dla duszpasterskiej pracy Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, jego troski o ujmowane w pełnym, eschatologicznym wymiarze życie ludzkie, w kontekście problemów moralnych współczesnej medycyny, zapewniamy o naszej solidarności i pełnej akceptacji dla głoszonej przez Niego nauki Kościoła. Przykład misyjnego zaangażowania Księdza Arcybiskupa, wrażliwość na ludzką biedę jest i nadal będzie stanowić dla osób zaangażowanych w dzieło Sługi Bożego Raoula Follereau źródło inspiracji do niesienia pomocy najbiedniejszym z biednych.

Zapewniamy o naszej modlitwie.

Warszawa, 17 lipca 2013

dr Kazimierz Szałata
prezes Fundacji Polskiej Raoula Follereau

Dod. Ks. Wojciech Lipka 18.07.2013 o 22.52