DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup HENRYK HOSER

W imieniu moich koleżanek pielęgniarek katolickich i własnym pragnę podziękować Waszej Ekscelencji za bezkompromisową obronę życia i godności człowieka - za wsparcie udzielane tym, którzy służą życiu. Szczególnie dziękujemy za wspólną modlitwę, za konferencję, a zwłaszcza za homilię wygłoszoną w czasie tegorocznej majowej Pielgrzymki Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę.

Od pierwszych dni posługi biskupiej otaczamy Waszą Ekscelencję codzienną modlitwą prosząc Boga, który powołał Cię najpierw do służby lekarskiej a następnie do kapłaństwa, aby zawsze otaczał Cię łaską swoją, aby Duch Święty oświecał Cię i umacniał w każdej chwili Twego życia.

Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Elżbieta Murawska
Prezeska Oddziału Warszawskiego
Katolickiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek i Położnych Polskich

Dod. Ks. Wojciech Lipka 18.07.2013 o 23.24