DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Poparcie Katolickiego Stowarzyszenia WSPÓLNOTA W MISJI
Wrocław, 16 lipca 2013

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup HENRYK HOSER SAC

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia WSPÓLNOTA W MISJI wyrażamy nasze zdecydowane poparcie dla jasnego, zdecydowanego, bezkompromisowego i odważnego stanowiska, jakie wyraził Ksiądz Arcybiskup w sprawie tzw. zapłodnienia in vitro i całej sytuacji związanej ze sprawą ks. W. Lemańskiego.

Dziękujemy również za dokument bioetyczny, w którym zostało sformułowane w prosty sposób stanowisko Kościoła katolickiego odnośnie zapłodnienia pozaustrojowego. Zawarte są tam prawdy, które wpisane są w sumienie każdego człowieka i powinny stanowić o szczególnej wrażliwości tych, którzy identyfikują się z Kościołem katolickim. Jest to szczególnie ważne w momencie, kiedy fundamenty Bożej prawdy są wypaczane, relatywizowane, zniekształcane i bezpardonowo rugowane z ludzkiej świadomości.

Dziękujemy również za obecność i świadectwo miłości podczas modlitwy na Stadionie Narodowym. Z reakcji środowisk wrogich Kościołowi, widać jak bardzo celowe było zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia i jak bardzo potrzebne ono było nam wszystkim.

Jesteśmy przekonani o słuszności zajmowania zdecydowanego stanowiska, a często potrzeby sprzeciwu wobec tych, którzy za nic mają jakiekolwiek zasady, normy moralne, czy wręcz obowiązujące prawo. Jako chrześcijanie powinniśmy zawsze zdecydowanie reagować na tego typu zachowania. Czy zorganizowane działania, które siły zła z powodzeniem wykorzystują przeciwko nam wszystkim.

Dziękujemy, że Ksiądz Arcybiskup „nastaje w porę, nie w porę” (por. 2 Tm 4, 2-5). jest to dla nas wszystkich ze WSPÓLNOTY ewangeliczne świadectwo dobrego pasterza. Jakże potrzebni są naszej Ojczyźnie właśnie w tym momencie tacy odważni hierarchowie! Postawa ta jest wysoce budująca i skłania do naśladowania wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas posyła. Nie chcemy, aby nas oszukiwano i nami manipulowano.

Jako WSPÓLNOTA zapewniamy Księdza Arcybiskupa o naszym modlitewnym i duchowym wsparciu, powierzając wszystkie Księdza działania naszej Niepokalanej Matce.

Wrocław, 16 lipca AD. 2013, Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Serdecznie pozdrawiamy, w imieniu W MISJI.

dr Mariola Marynicz-Hyla
moderator WSPÓLNOTY W MISJI

Dod. Ks. Wojciech Lipka 18.07.2013 o 23.53