Diecezja Warszawsko-Praska
Nieustające Jerycho Różańcowe – propozycja modlitwy za Diecezję
Modli się już ponad 1350 osób!

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, razem ze środowiskiem parafialnych kół różańcowych pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić do podjęcia od 13 października 2015 roku (dzień ostatniego objawienia fatimskiego i „cudu słońca”) nieustannego Jerycha Różańcowego.

Będziemy w nim obejmować intencje Kościoła w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Pragniemy rozpiąć nad naszą wspólnotą swoisty parasol modlitwy w każdej chwili wznoszonej przez ręce Matki Bożej przed Boży tron jako wołanie o potrzebne łaski, jako dziękczynienie, jako ufne oddanie się, zawierzenie Miłosierdziu.

Podejmijmy intensywną modlitwę wstawienniczą, która przemieni nas osobiście, nasze rodziny, wspólnoty i środowiska. Z doświadczenia Jerycha Różańcowego w Diecezji pamiętamy, że ten czas jest rozlaniem obfitości łaski, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem radości, ochrony i wsparcia, staje się dla każdego z nas Bożą tarczą obronną. W Kościele lokalnym – Diecezji – stanowimy jedną wspólnotę, w której winniśmy sobie nawzajem stałą pomoc i wsparcie.

Św. Jan Paweł II niejednokrotnie apelował: Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby (…) Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie Różaniec! Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk Różańca! Modlitwa wsparta cierpieniem jest wielką siłą. Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości; prawdziwymi ośrodkami są ciche miejsca modlitwy ludzi. Tam gdzie się modli, tam się decyduje nie tylko o naszym życiu po śmierci, ale także o wydarzeniach tego świata.

Liczymy na każdą chętną osobę, która w zaciszu domowym, przy zapalonej świecy podejmie stałą godzinną modlitwę. Będziemy ogarniać wszystkie sprawy, które nosimy w sercach oraz intencje jerychowe.

Mimo trudu i poświęcenia każdy z pewnością przekona się, że ta modlitwa będzie szturmem do nieba i wiele owoców będziemy mogli wyprosić, powierzając nasze intencje Bogu przez Maryję.

Zobowiązania wynikające z podjęcia zaproszenia do nieustannego Jerycha Różańcowego:

 • ustalenie stałego dnia i godziny modlitwy;
 • odmówienie w tym czasie:
  1. części różańca przeznaczonej na dany dzień
  2. Litanii do Matki Bożej Loretańskiej
  3. Koronki do Miłosierdzia Bożego
  4. Litanii do Krwi Pana Jezusa

Osoby, które pragną uczestniczyć w tej inicjatywie proszone są o kontakt i rezerwację „swojego” dnia i godziny modlitwy – co zostanie odnotowane w specjalnej księdze.

Kontakt do osób z Róż Różańcowych, zapisujących do Diecezjalnej Księgi Jerychowej:

 • 795-102-081 – p. Aneta
 • 662-249-674 – p. Robert
 • 508-949-513 – p. Hanna
 • 692-112-496 – x. Roman

W modlitwie powierzamy intencje:

 • Błagalne ze szczególnym uwzględnieniem prośby:
  • o pokój na świecie
  • za Papieża Franciszka, księży biskupów, kapłanów, siostry zakonne
  • za Ojczyznę i wszystkich sprawujących w niej władzę
  • o rozwój i integrację wspólnot parafialnych w naszej Diecezji
  • za dzieło Nowej Ewangelizacji, rozwój ruchów i wspólnot
  • o ducha pokuty i odkrycie daru Eucharystii w życiu osobistym i rodzinnym
  • o pogłębienie w rodzinach ducha modlitewnego, dar przebaczenia i pojednania, wzmocnienie więzi miłości, o dar potomstwa
  • o uwolnienie dla rodzin dotkniętych różnymi uzależnieniami
  • o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
  • za diecezjalne dzieła misyjne
  • za wszystkich uczestniczących w nieustannej modlitwie Jerycha Różańcowego
 • Polecamy intencje wynagradzające za wszystkie grzechy, zniewagi i bluźnierstwa popełnione wobec Miłości Bożej.
 • Podejmujemy dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski i dary, doczesne i nadprzyrodzone.

Wszystkim, którzy podejmą ten wielki trud modlitewny dziękujemy i życzymy wytrwałości.

Z pasterskim błogosławieństwem
/-/ Bp Marek Solarczyk
Wikariusz Generalny

Dod. Joanna Solak 13.10.2015 o 13.51, akt. 18.04.2016 o 23.52