DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Przesłanie Papieża Franciszka do Polaków przed ŚDM
ŚDM Kraków 2016

Przesłanie Papieża Franciszka do Polaków przed Światowymi Dniami Młodzieży:

Dod. Joanna Ślusarek 20.07.2016 o 15.31, akt. 1.08.2016 o 11.36