DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Nowy roczny program duszpasterski #zejdzzkanapy

Ideą programu #zejdzzkanapy jest pomoc młodym w odkryciu, że Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 nie były jednorazowym spotkaniem o charakterze duszpasterskim, które zakończyło się wraz z Mszą Posłania.

Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży chce, aby nauczanie papieża Franciszka docierało do szerszego grona odbiorców, a słowa, które usłyszeliśmy w Krakowie, na długi czas pozostały źródłem, z którego możemy czerpać w codzienności.

Program przygotowują młodzi i duszpasterze z diecezji, które wyraziły chęć aktywnej pomocy w podtrzymaniu ducha Światowych Dni Młodzieży. Każdy miesiąc to zestaw materiałów w skład których wchodzą: wybrane fragmenty przemówień papieża Franciszka z Krakowa, fragmenty Pisma Świętego, odpowiednie punkty z katechizmów: Youcat i Docat oraz materiały liturgiczne. Całość scala konspekt spotkania dla młodzieży.

Poprzez propozycję systematycznej pracy, program #zejdzzkanapy ma pomóc duszpasterzom w towarzyszeniu młodym, którzy doświadczyli piękna wiary w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, a później wzięli w nich udział. Ma być pomocą w odkrywaniu na nowo piękna relacji z Jezusem, a także prowadzić do konkretnego działania.

Skierowany jest do wszystkich grup młodzieżowych i ich duszpasterzy, a także świeckich liderów, do uczestników ŚDM, wolontariuszy, wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie, a także rzeszy młodych zaangażowanych w przygotowanie i przebieg dni w diecezjach. KDM chce także dotrzeć do tych, którzy z różnych względów nie mogli być w Krakowie.

Materiały można pobrać ze strony www.kdm.org.pl

Dod. Joanna Solak 30.11.2016 o 12.41