DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

W Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczyna się nowy kurs przygotowujący do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej.

Kurs odbywać się będzie w podziemiach katedry (ul. Floriańska 3, wejście przez basztę)

Prosimy o zapoznanie się z terminami spotkań i tematami wykładów:

  • 14 października 2017:
ks. dr Krzysztof Filipowicz: Poprawna wizja liturgii; znaczenie liturgii w życiu Kościoła, miejscowej wspólnoty parafialnej i w życiu osobistym
ks. dr Krzysztof Filipowicz: Obecność Chrystusa w liturgii; różne sposoby tej obecności: w zgromadzeniu liturgicznym, w słowie Bożym, w Eucharystii i innych znakach sakramentalnych, w osobie celebransa
ks. dr Robert Wielądek: Podstawy teologiczne apostolstwa świeckich
Msza Święta, a po niej sprawy organizacyjne kursu – ks. mgr lic. Konrad Biskup
  • 28 października 2017:
ks. dr Piotr Klimek: Boży plan zbawienia człowieka
ks. dr Piotr Klimek: Boży plan zbawienia człowieka w działalności Jezusa Chrystusa
ks. dr Robert Wielądek Uczestnictwo świeckich w życiu i misji Kościoła
Msza Święta – ks. dr Robert Wielądek
  • 25 listopada 2017:
ks. dr Robert Wielądek: Chrzest, wiara i przynależność do Kościoła
ks. dr Robert Wielądek: Świadomość chrzcielna
ks. dr Krzysztof Filipowicz: Teologia zgromadzenia liturgicznego i podział funkcji; udział świeckich w liturgii
Msza Święta – ks. dr Krzysztof Filipowicz
  • 9 grudnia 2017:
ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW: Świętowanie niedzieli – możliwości i zagrożenia
ks. dr Piotr Klimek: Starotestamentalne przygotowanie do Eucharystii
ks. dr Piotr Klimek: Jezus ustanawiający Eucharystię
Msza Święta – ks. dr Piotr Klimek
  • 16 grudnia 2017:
ks. dr Piotr Klimek: Eucharystia w pierwotnym Kościele
ks. dr Krzysztof Filipowicz: Podstawowe zagadnienia z teologii Eucharystii: Pamiątka, Ofiara, Uczta: czynne, świadome i owocne uczestnictwo
ks. dr Krzysztof Filipowicz: Struktura Mszy św. i ważniejsze elementy (śpiewy, czytania, modlitwy, obrzędy)
Msza Święta
  • 13 stycznia 2018:
ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW: Kształtowanie kultury świętowania niedzieli
ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW: Duszpasterstwo chorych
ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW Duszpasterstwo chorych
Msza Święta – ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW
  • 10 lutego 2018:
ks. mgr lic. Konrad Biskup: Podstawy liturgicznej posługi przy ołtarzu/praktyka
ks. dr Paweł Cieślik: Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: znaczenie, przygotowanie, upoważnienie biskupa, prawa i obowiązki
ks. dr Paweł Cieślik: Warunki owocnego przyjmowania i godnego udzielania Komunii Świętej
Msza Święta – ks. dr Paweł Cieślik
  • 17 lutego 2018:
ks. dr Paweł Cieślik: Pobożność eucharystyczna i kult Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie poza Mszą Świętą
ks. dr Paweł Cieślik: Czynności nadzwyczajnych szafarzy podczas Mszy Świętej
ks. dr Paweł Cieślik: Zanoszenie Komunii św. chorym; duszpasterstwo chorych w parafii i w szpitalach\
ks. bp Marek Solarczyk: spotkanie dla księży proboszczów z Parafii kandydatów, które odbędzie się po nabożeństwie pokutnym, organizowanym tego dnia przez Diecezję, dla księży w konkatedrze na Kamionku.

Oprócz wykładów odbędą się również praktyki w Szpitalu Bródnowskim (ul. Kondratowicza 8).
Szczegóły praktyk zostaną podane w późniejszym terminie na poniższych stronach:
http://nadzwyczajniszafarze.pl/
https://www.facebook.com/Nadzwyczajni-szafarze-Komunii-%C5%9Awi%C4%99tej-1498643607128800/?ref=bookmarks

Ks. Konrad Biskup
Diecezjalny duszpasterz szafarzy Komunii świętej

Dod. Joanna Solak 5.09.2017 o 10.49, akt. 5.09.2017 o 11.21