DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Posiedzenie Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Sakralnego
13 września 2017 roku, Kuria Biskupia

Spotkanie Komisji odbędzie się
w Kurii Biskupiej (ul. Floriańska 2A),
13 września 2017 r. o godz. 10.00.

Prosimy Księży Proboszczów o składanie pism, projektów, kosztorysów dotyczących remontów, inwestycji w świątyniach i innych obiektach parafialnych.

Zawsze można stawić się osobiście przed Komisją, by bronić swych racji.

Wszelkie pomysły i zapytania budowlane proszę zgłaszać do:
Ks. kan. Grzegorz Kowalczyk
Dyrektor Wydziału Budowlanego
e-mail: gkowalczyk12@wp.pl

Dod. Joanna Solak 7.09.2017 o 10.34, akt. 13.09.2017 o 15.44