DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Komunikat Abp. Henryka Hosera SAC ws. poparcia inicjatywy: Zatrzymaj aborcję!

Wielebni Księża Proboszczowie,

Wraz z całym Episkopatem popieram ustawodawczą inicjatywę obywatelską "Zatrzymaj aborcję!", której celem jest wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania w fazie prenatalnej dzieci z podejrzeniem choroby, co w 2015 r. stanowiło 96% aborcji w Polsce.

Organizatorzy przekażą wzór karty do zbierania podpisów po rejestracji inicjatywy przez Marszałka Sejmu, planowanej na początek września br.
Proszę o zaplanowanie w każdej parafii zbiórek w co najmniej jedną niedzielę między wrześniem a październikiem br.

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski

Praktyczne wskazówki dotyczące zbiórki podpisów:

  • Z Kurii (Furta) należy odebrać wzory kart do zbierania podpisów.
  • Wolontariuszy do zbierania podpisów w Parafiach wyznaczają Księża Proboszczowie we własnym zakresie spośród parafian.
  • Najpóźniej do 10 listopada należy dostarczyć wypełnione karty do Kurii (Furta).

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 7.09.2017 o 13.41, akt. 7.09.2017 o 13.44