Diecezja Warszawsko-Praska
Kurs lektorski 2017/2018

W niedzielę, 22 października 2017 rozpocznie się nowy kurs przygotowujący kandydatów do posługi lektora.

Terminy spotkań cyklu 2017/2018

22 października
26 listopada
3 grudnia
10 grudnia
7 stycznia
11 lutego
18 marca
15 kwietnia
13 maja
27 maja
17 czerwca

Ogólne informacje o Kursie Lektorskim

Kandydaci: Kandydatem może zostać ministrant (wiek: przynajmniej 3 klasa gimnazjum) z parafii Diecezji Warszawsko-Praskiej, który pragnie służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego podczas liturgii.

Zapisy: Podczas pierwszego spotkania.

Dokumenty wymagane przy zapisie: imienne skierowanie od Ks. Proboszcza z parafii miejsca zamieszkania (posługiwania).

Sprawy organizacyjne:

  • Spotkania kursu odbywają się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehoffera 2, w niedzielę, w godzinach 14.30-17.30.
  • Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa – możliwe są dwie nieobecności, trzecia zasadniczo oznacza rezygnację z kursu.
  • Zajęcia kursu lektorskiego obejmują wykład liturgiczny, wykład poświęcony znajomości Pisma Świętego oraz zajęcia praktyczne z fonetyki i śpiewu kościelnego. Na każde spotkanie trzeba przynieść zeszyt, długopis oraz Pismo Święte.
  • Każdy kandydat podczas trwania kursu zobowiązany jest również do dwukrotnego posługiwania na Mszy Świętej w Katedrze warszawsko-praskiej (po wcześniejszej odprawie z ceremoniarzem). Szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
  • Przygotowanie do posługi lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Seminarium; dokładne terminy rekolekcji (kilka do wyboru) będą podane później. Udział w rekolekcjach jest warunkiem dopuszczenia do posługi lektora.
  • Szczegółowe informacje uzyskać można u Diecezjalnego Duszpasterza Lektorów – ks. Konrada Biskupa tel. 537 894 343.

Przy okazji informujemy, że Kurs dla ceremoniarzy odbędzie się po feriach zimowych. Bliższe informacje w ukażą się na stronie w styczniu.

Dod. Joanna Solak 14.09.2017 o 10.14, akt. 18.09.2018 o 9.40