DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Intronizacja relikwii św. Szarbela na Gocławiu
26 listopada 2017 roku

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
26 listopada 2017 roku,
w sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu (ul. Fieldorfa 1)
będzie miała miejsce uroczysta intronizacja relikwii św. Szarbela.

Aktu intronizacji dokona bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, podczas liturgii Mszy Świętej o godzinie 12.00.

Oprawa muzyczna Eucharystii w wykonaniu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Po Mszy Świętej koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Mazowsza.

W imieniu Księdza Proboszcza i całej wspólnoty parafialnej zapraszamy czcicieli św. Szarbela do wspólnej modlitwy podczas tego znamienitego wydarzenia.

Przy okazji warto zauważyć, że zmienia się polska pisownia imienia Świętego:

Komisja KEP: św. Szarbel a nie św. Charbel

Pisownię „Szarbel” w miejsce „Charbel”, dotychczas najczęściej stosowanej w odniesieniu do św. Szarbela Makhlufa, wspominanego w kalendarzu liturgicznym 28 lipca wprowadziła Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Gremium Episkopatu podjęło taką decyzję po zasięgnięciu opinii arabistów i Rady Języka Polskiego PAN

Imię Szarbel jest pochodzenia syriackiego (inaczej: syryjskiego, syro-aramejskiego). W transkrypcji i transliteracji wyrazów syriackich, podobnie jak arabskich, nie stosuje się w języku polskim francuskiego digrafu „ch” na opisanie głoski „sz”.

W różnych językach transkrypcja tego imienia jest uzależniona od własnych norm: łacina – Sarbelius, francuski – Charbel, angielski – Sharbel, niemiecki – Scharbel, czeski – Šarbel. Nie ma więc powodu, aby w Polsce to imię było zapisywane według francuskiej ortografii.

Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zdecydowała się przyjąć zapis „Szarbel” po zasięgnięciu opinii arabistów i Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego PAN – poinformował KAI ks. Jacek Nowak, sekretarz Komisji. W związku z tym imię świętego Szarbela Maklhufa będzie odtąd zapisywane w tej formie w kalendarzu liturgicznym i tym samym w księgach liturgicznych.

Wspomnienie św. Szarbela Makhlufa (1828-1896) przypada w kalendarzu powszechnym 24 lipca, natomiast w kalendarzu ogólnopolskim 28 lipca.

W „Martyrologium Romanum” pod datą 29 stycznia występuje jeszcze jeden święty o tym imieniu – jest to św. Szarbel Edeski (zm. ok. 250 r.).

2017-11-21

https://stacja7.pl/swieci/komisja-kep-sw-szarbel-a-sw-charbel/
http://niedziela.pl/artykul/32377/Komisja-KEP-ds-Kultu-Bozego-sw-Szarbel-a

Dod. Joanna Solak 14.11.2017 o 10.34, akt. 24.11.2017 o 14.14