DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Sprawozdania za rok 2017
Termin składania upływa 31 stycznia 2018 roku

Przypominamy Wielebnym Księżom Proboszczom o obowiązku złożenia corocznych sprawozdań duszpasterskich i finansowych.

Stosowne druki, które po wypełnieniu należy złożyć w Kurii, znajdą Księża w zakładce kapłańskiej, po zalogowaniu się.

Proszę o dotrzymanie terminu 31 stycznia 2018 roku – na bazie sprawozdań parafialnych przygotowywane jest sprawozdanie diecezjalne dla Stolicy Apostolskiej.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 10.01.2018 o 12.54