Diecezja Warszawsko-Praska
Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC
12 października 2018 roku, Kuria Warszawsko-Praska

W Kurii Warszawsko-Praskiej
rozpoczął się 12 października 2018 roku,
proces beatyfikacyjny
Sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego SAC.

Przedmiotem badań będzie heroiczna postawa męczeństwa polskiego pallotyna na zesłaniu na Syberii.

W sesji rozpoczynającej proces wzięli udział:

  • delegat Biskupa Warszawsko-Praskiego, ks. prał. Dariusz Szczepaniuk, Kanclerz Kurii
  • promotor sprawiedliwości, o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap
  • notariusze: ks. Hiacynt Wierzba SAC, ks. Przemysław Krakowczyk SAC, ks. kan. Maciej Miętek
  • postulator: ks. Józef Ciupak SAC
  • wicepostulator: ks. Jan Korycki SAC

Życiorys, świadectwo pracy duszpasterskiej i męczeństwa Sługi Bożego ks. Stanisława Szulińskiego, pallotyna zmarłego w łagrze w Uchcie 27 listopada 1941 roku, w opracowaniu ks. Henryka Kietlińskiego SAC można przeczytać tutaj.

Galeria zdjęć
Dod. Joanna Solak 12.10.2018 o 13.49, akt. 12.10.2018 o 14.45