DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Awans i medal dla kapłanów naszej Diecezji
17 grudnia 2018 roku

W poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku miały miejsce dwie uroczystości, których bohaterami byli kapłani Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Ksiądz prał. Sławomir Żarski, proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim, w latach 1992-2012 posługujący w ramach Ordynariatu Polowego, którą to służbę zakończył w stopniu pułkownika – odebrał z rąk szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministra Pawła Solocha nominację na stopień generała brygady.

Nominację podpisał 6 marca 2018 roku prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

Serdecznie gratulujemy!

Tego samego dnia w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ks. prał. Henryk Zieliński, Redaktor Naczelny Tygodnika „Idziemy”, odebrał z rąk ministra Jana Kasprzyka medal Pro Bono Poloniae, przyznawany za działalność związaną z opozycją komunistyczną.

Odznaczenie przyznano tytułem uznania szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju.

Odebrali je kapłani Solidarności, którzy w czasach PRL-u nie tylko nieśli duchowe wsparcie uciśnionemu przez reżim komunistyczny narodowi, ale też udzielali pomocy represjonowanym i ich rodzinom oraz niejednokrotnie sami w różnorodny sposób angażowali się w działalność antykomunistycznego podziemia.

Serdecznie gratulujemy!

Dod. Joanna Solak 20.12.2018 o 11.10, akt. 20.12.2018 o 11.17