Diecezja Warszawsko-Praska
List pasterski na Boże Narodzenie A.D. 2018
25 grudnia 2018 roku

Warszawa, Boże Narodzenie 2018 r.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Dziękujemy Bogu za wielką łaskę, przeżywania niepojętych tajemnic naszej wiary. Po dniach adwentowego oczekiwania, duchowego nasłuchiwania oto wybrzmiewa w naszych domach
świątyniach staropolska kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony …, a
Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”. Jej majestat sprawia, że zwracamy serca ku Jezusowi, który „wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje.”

Narodziny Bożego Dziecięcia niosą ze sobą głęboką radość i mocną nadzieję, że przez Jezusa Chrystusa dokona się odnowienie podobieństwa do Boga, złożone w człowieku w chwili stworzenia, mocą Ducha Świętego odnowione w każdym z nas w chwili chrztu i bierzmowania, umacniane i ożywiające duszę poprzez sakrament pojednania i każdą Eucharystię, każdą przyjętą Komunię Świętą. Święty Jan od Krzyża zachęca nas, abyśmy zwrócili oczy na Jezusa, gdyż to właśnie w Nim Ojciec złożył pełnię objawienia. Odnajdziemy w Nim o wiele więcej niż tylko to, czego pragniemy i o co prosimy.

Serce podpowiada, aby doznawszy ubogacenia, pokrzepienia ducha, umocnienia wiary
i miłości, napełnienia Bożą łaską i radością dzielić się tymi darami z innymi. Tak właśnie pragnę uczynić, kierując słowa serdecznych życzeń i pozdrowień do całej Wspólnoty naszej Diecezji i Gości. Wyjątkowymi adresatami moich i Waszych życzeń niech będą najmłodsi, dzieci, dla których Dzieciątko Jezus jest szczególnym Patronem i Przyjacielem.

Najpierw jednak pragnę podziękować za wszelkie dobro, które każdy z Was czyni dla drugiego człowieka. To właśnie codzienna troska o każdy okruch dobra i miłości – by zostały podjęte, by ich nie zaniechano – sprawia, że wszyscy z nadzieją spoglądamy w przyszłość.

Kierując do Was, Czcigodni, te życzenia proszę Nowonarodzonego, aby obdarzył nas wszystkich łaską zwrócenia serc do Boga i wsłuchiwania się w Jego Słowo. Niech to adwentowe wyciszenie nadal trwa i umacnia się. Przychodzący na świat Zbawiciel pragnie narodzenia się w naszych sercach, w naszych domach, w tych wszystkich wspólnotach, w jakich na co dzień przebywamy; pragnie, byśmy umocnieni Nim, umacniali innych. Tak bardzo potrzebny jest dzisiaj każdy z Was, aby przepełniony wiarą, mocny miłością, ufny pokładaną w Nim nadzieją, był odnowicielem Rodziny, Narodu i Kościoła.

W jedności serc prośmy Nowonarodzonego: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. – A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Do odczytania na wszystkich Mszach Świętych w uroczystość Narodzenia Pańskiego

Dod. Joanna Solak 21.12.2018 o 12.22