Diecezja Warszawsko-Praska
Śniadanie prasowe z biskupem Romualdem Kamińskim (video, foto)
14 stycznia 2019 roku, Akademik Praski

Dziękuję Panu Bogu za możliwość podjęcia tej posługi. Po ludzku się lękam, ale ufając Opatrzności Bożej podejmuję wyzwanie. Dziękuję także ludziom, których spotykam na swojej drodze. Są to zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, których pomoc jest ogromna. W tym roku szczególnie ważne były dwa wymiary duszpasterskie zmierzenie się z kwestią odnalezienia drogi do młodego pokolenia oraz otoczenie go właściwą opieką; z równie dużą troską traktuję małżeństwa i rodziny. Wiele razy miałem także okazje rozmawiać z przedstawicielami mediów. To dzisiejsze spotkanie jest dowodem, że w duszpasterstwie media powinny znaleźć się w ważnym miejscu. Staram się rozumieć ich rolę i znajdować właściwy język w komunikacji za ich pośrednictwem – podkreślił na noworocznym spotkaniu z mediami biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.

W pierwszym roku posługi 11 parafii (cały dekanat grochowski) przyjęło biskupa Romualda Kamińskiego w ramach wizytacji kanonicznej. Są to odwiedziny, podczas których biskup spotyka się z wiernymi oraz poznaje sytuację duszpasterską i gospodarczą parafii. W czerwcu ubiegłego roku z rąk biskupa Romualda Kamińskiego święcenia kapłańskie przyjęło 8 diakonów. Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej udzielił także sakramentu bierzmowania w 38 parafiach oraz uczestniczył w 3 uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod budujące się kościoły w Wielgolesie Brzezińskim, na osiedlu Maciołki w Kobyłce oraz w warszawskim Miedzeszynie.

Najważniejszymi wydarzeniami w minionym roku w Diecezji były:

 • zakończenie peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej;
 • podjęcie Dzieła modlitwy, które jest kontynuacją czasu Nawiedzenia Wizerunku Matki Bożej i okazją do zawierzania Bogu intencji osobistych, rodzinnych, parafialnych, ale także wpisanych w całą diecezję i Kościół powszechny;
 • obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, których centralnym punktem była Msza Święta 11 listopada w katedrze warszawsko-praskiej;
 • publikacja dokumentów: Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Dyrektorium dotyczące zasad funkcjonowania w Internecie kościelnych podmiotów publicznych oraz osób duchownych Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W rozpoczynającym się roku planowanych jest kilka inicjatyw w wymiarze diecezjalnym:

 • zwołanie synodu o młodzieży;
 • rozpoczęcie gromadzenia i zabezpieczenia eksponatów w celu utworzenia Muzeum Diecezjalnego;
 • uczczenie 20. rocznicy odwiedzin Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji warszawsko-praskiej;
 • powołanie Fundacji im. Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego;
 • planowane na wiosnę rozpoczęcie remontu katedry warszawsko-praskiej, który będzie polegał na odkryciu fundamentów na dużej głębokości oraz ich oczyszczeniu i zabezpieczeniu. Po zakończeniu tych prac zostanie ułożona wewnątrz kościoła nowa posadzka oraz zainstalowane ogrzewanie podłogowe.

Na obszarze, który obejmuje Diecezja Warszawsko-Praska, każdego roku zwiększa się liczba mieszkańców. Powstaje potrzeba organizowania nowych punktów działalności duszpasterskiej. W najbliższym czasie w kilku miejscach rozpocznie się lub nastąpi kolejny etap w procesie powstawania parafii:

 • ośrodek duszpasterski pw. Matki Bożej Pompejańskiej na Żeraniu – rozpocznie się budowa kościoła;
 • przyszła parafia przy ulicy Podskarbińskiej – organizowanie duszpasterstwa oraz ustalenie granic parafii;
 • nowe osiedle na terenie dawnej Fabryki FSO – potrzeba powołania parafii;
 • Choszczówka – plany w związku z oczekiwaniem na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rocznica ingresu biskupa Romualda Kamińskiego do katedry warszawsko-praskiej przypada 20 stycznia. Formalnie obowiązki ordynariusza diecezji biskup Romuald Kamiński przejął kilka tygodni wcześniej, jeszcze w 2017 roku, 8 grudnia. Tego dnia papież Franciszek przyjął złożoną ze względu na wiek rezygnację arcybiskupa Henryka Hosera.

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 16.01.2019 o 9.09, akt. 16.01.2019 o 9.10