Diecezja Warszawsko-Praska
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – Nieszpory w Katedrze (relacja video, słowo Ks. Inf. Lucjana Święszkowskiego i Bp Edwarda Puśleckiego)
27 stycznia 2019 roku, ul. Floriańska 3

W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbyło się 27 stycznia 2019 roku, nabożeństwo ekumeniczne w ramach obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

- Błagajmy Boga, aby pozwolił nam w naszym życiu doczekać się takich chwil, kiedy będziemy mogli powiedzieć, oto jesteśmy na twojej drodze Panie Jezu Chryste i pragniemy we wspólnocie podążać do królestwa niebieskiego - mówił bp Romuald Kamiński

- Trzeba było kilkudziesięciu lat ruchu ekumenicznego, żebyśmy mogli ze szczerością powiedzieć te słowa: "bracia i siostry". Czujemy się braćmi i siostrami, bo jesteśmy dziećmi jednego Boga i Chrystus Pan umarł za nas i dał nam dziecięctwo Boże, bo stał się naszym bratem - mówił ks. infułat Lucjan Święszkowski

- Dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą Pan Bóg daje tobie. Pewnym wyrazem dążenia kościołów do lepszego zrozumienia sprawiedliwości stała się deklaracja o wspólnym zrozumieniu nauki o usprawiedliwieniu - mówił bp Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w RP

Uroczyste Nieszpory
w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019
- niedziela, 27 stycznia 2019 roku, godz. 16.00
Bazylika Katedralna Diecezji Warszawsko-Praskiej
św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

Serdecznie zapraszamy do udziału w tej wspólnocie modlitwy ekumenicznej.

Tradycja tej modlitwy liczy już ponad sto lat. Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX wieku, zaś Tydzień Modlitw w obecnym terminie (18-25 stycznia) odbywa się od 1908 roku.

Tegoroczny temat Tygodnia został zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa:
Dąż do sprawiedliwości (16,20).
Materiały do modlitw ekumenicznych przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

Dod. Joanna Solak 24.01.2019 o 10.34, akt. 28.01.2019 o 16.57