Diecezja Warszawsko-Praska
Tymczasowa zmiana siedziby Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
Zapraszamy od 18 lutego 2019 roku.

Tymczasowa zmiana siedziby
Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej

W związku z remontem generalnym tej części budynku przy ul. Floriańskiej 2a, w której mieści się Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, informujemy, że tymczasowa siedziba mieści się w budynku przy ul. Ratuszowej 5.

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 9.02.2019 o 10.36, akt. 18.02.2019 o 13.55