DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
Benedyktyńskie recepty - rekolekcje dla medyków
23-24 marca 2019 roku, ul. Floriańska 3
Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia
zaprasza wszystkich zainteresowanych na rekolekcje wielkopostne.

Benedyktyńskie recepty dla medyków.
23-24 marca 2019 roku
ul. Floriańska 3

Dod. Joanna Solak 7.03.2019 o 15.21