Diecezja Warszawsko-Praska
Droga Krzyżowa w Konkatedrze (relacja video, nagranie homilii)
29 marca 2019 roku

- Stajemy przed Ukrzyżowanym z wieloma intencjami, ale przede wszystkim z bogactwem łaski, jaką Bóg kieruje do nas w tym Wielkim Poście - mówił bp Marek Solarczyk rozpoczynając w piątek III tygodnia Wielkiego Postu celebrację Drogi Krzyżowej w Konkatedrze na stołecznym Kamionku.

Bp pomocniczy diecezji warszawko-praskiej w rozważaniach przypomniał m.in. znaczenie wpisania w swoje życie wielkopostnych uczynków: modlitwy, postu i jałmużny.

- Wielki Post, piątek. To czas, który poprzez dzieło "24 godziny dla Pana" staje się szczególnym pytaniem, na ile jesteśmy w stanie wykorzystać, przyjąć i rozwinąć to wszystko, co jest darem miłości Boga dla nas - mówił w piątek III tygodnia Wielkiego Postu w konkatedrze na stołecznym Kamionku bp Marek Solarczyk.

- Każdy z nas uświadamia sobie, że nawet w ludzkich relacjach nigdy nie możemy powiedzieć: "zrobiłem to idealnie". Pan Bóg daje nam ludzi, których fizycznie spotykamy, których zawierzamy duchowo Bogu. Możemy wiec stanąć wobec ich daru i uświadomić sobie: mogłem, powinienem lepiej i bardziej kochać, lepiej tę miłość wyrażać - mówił o wartości czasu Wielkiego Postu biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

- Kiedy stajemy wobec Eucharystii, to jest czas życia Boga w nas. A On staje przed nami i mówi: to jest Twoje życie. Chcę Ci pomóc, byś potrafił jeszcze mocniej to życie przeżywać - mówił bp Solarczyk w odniesieniu do przywoływanych w liturgii słów proroka Ozeasza: "Izrael rozkwitnie, jak lilia i jak topola zapuści korzenie". A w odniesieniu do innych słów: "rozwiną się jak latorośle i będą wspaniałe jak drzewo oliwne" podkreślił, że naszym przeznaczeniem jest wydawać dobre owoce. - Chciejmy szczerze prosić i zrobić, co możemy i co Bóg chce, by nasze życie było znakiem jasności Boga prosił.

Dod. Marcin Tafejko 1.04.2019 o 15.57