Diecezja Warszawsko-Praska
Loretańskie drogowskazy: Radość życia w przemijaniu.
24-26 maja 2019 roku, Loretto

Loretańskie drogowskazy:
Radość życia w przemijaniu.
Zaakceptuj swój wiek.
24-26 maja 2019 roku

Jak radośnie i twórczo przeżywać swój podeszły wiek

Człowiek starzeje się sam z siebie. Jednakże to, jak jego starość będzie wyglądać, zależy w dużej mierze od niego samego.
To sztuka zestarzeć się w dobry sposób. Sztuka starzenia się wymaga wiedzy o tajemnicy starości, ta zaś potrzebuje ćwiczenia. Żadna sztuka nie udaje się w sposób samorzutny.
Tak więc chodzi o to, aby wyćwiczyć starzenie się w dobry sposób.
Zapraszamy na rekolekcje aby w atmosferze czytania i medytacji Słowa Bożego, Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu poznawać te tajemnice.

Podstawowe informacje:

  • rekolekcje rozpoczynamy w piątek o godz. 18.00; zakończenie w niedzielę o godz. 15.00
  • rekolekcje prowadzą Ojcowie Sercanie i Siostry Loretanki.
  • koszt rekolekcji – 200 złotych
  • zapewniamy noclegi (pokój z łazienką dla małżeństw) i wyżywienie.
  • zapisy i informacje:
Dod. Joanna Solak 26.04.2019 o 11.09, akt. 18.11.2019 o 12.51