Diecezja Warszawsko-Praska
Obłóczyny kleryków III roku WSD DW-P (relacja video, nagranie homilii)
19 października 2019 roku

W sobotę, 19 października 2019 roku, 5 kleryków III roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło strój duchowny.

Błogosławiony warszawski kapłan, ks. Jerzy Popiełuszko, żył Słowem Bożym. Jego życie było odzwierciedleniem zasad, wypływających z nauczania Jezusa Chrystusa. Swoją męczeńską śmiercią potwierdził, że nie da się w sposób trwały budować swojego życia przez strach, kłamstwo i manipulacje. Stał się dla nas wzorem zaufania i zawierzenia Panu Bogu. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest również patronem alumnów III roku, którzy za chwilę przyjmą sutannę, strój duchowny. Ta sutanna jest symbolem Chrystusowego kapłaństwa - mówił w homilii rektor WSD DW-P, ks. prof. Krzysztof Warchałowski.

Dod. Marcin Tafejko 21.10.2019 o 15.31, akt. 21.10.2019 o 15.32