Diecezja Warszawsko-Praska
Medal KEN dla biskupa Romualda Kamińskiego oraz ks. Piotra Pierzchały (foto)
Październik 2019 roku

Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński oraz dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej ksiądz Piotr Pierzchała zostali uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie przyznawane jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Fot. Marcin Tafejko

Galeria zdjęć
Dod. Jakub Troszyński 29.10.2019 o 18.31, akt. 30.10.2019 o 23.16