diecezja.waw.pl/6684Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Diecezja Warszawsko-Praska przed beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia
7 listopada 2019 roku - 7 czerwca 2020 roku

Warszawa, 7 listopada 2019 roku

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

w ostatnich tygodniach poznaliśmy datę beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość, której będzie przewodniczył papieski wysłannik kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, odbędzie się 7 czerwca przyszłego roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Czas, który pozostał do beatyfikacji chcielibyśmy wykorzystać przypominając dziedzictwo, które pozostawił Prymas Tysiąclecia. Nasza wspólnota diecezjalna jest do tego szczególnie zobowiązana. Kardynał Wyszyński, jako arcybiskup warszawski, posługiwał także na tym obszarze, który dziś tworzy Diecezję Warszawsko-Praską.

Niezmiennie aktualne jest przesłanie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Rozważajmy ich treść przez kolejne siedem miesięcy w naszych modlitwach, refleksjach i staraniach duszpasterskich oraz osobistych. Kapłani mogą odczytywać przyrzeczenia Ślubów Jasnogórskich podczas Mszy Świętych w wyznaczone dni zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Niech to dzieło odwołujące się do nauczania prymasa Wyszyńskiego stanowi jedną z form przygotowania do uroczystości beatyfikacyjnej.

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego są wyjątkowym dokumentem autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tekst napisany w odosobnieniu, podczas internowania przez komunistyczne władze, został uroczyście odczytany 26 sierpnia 1956 roku, w trzechsetlecie Ślubów Lwowskich, na Jasnej Górze w obecności miliona wiernych.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Treść listu można przekazać do wiadomości wiernych w najbliższe niedziele w formie ogłoszeń parafialnych.

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
PROGRAM DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA

LISTOPAD

24 listopada 2019 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

GRUDZIEŃ

8 grudnia 2019 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga; aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego; aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

STYCZEŃ

6 stycznia 2020 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

LUTY

2 lutego 2020 – Święto Ofiarowania Pańskiego

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

MARZEC

1 marca 2020 – I Niedziela Wielkiego Postu

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

KWIECIEŃ

19 kwietnia 2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

MAJ

3 maja 2020 – Uroczystość NMP Królowej Polski

Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

7 czerwca 2020 – Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dokument został dodany dnia 7.11.2019 o 13.27, ostatnio aktualizowany 2.03.2020 o 14.23