Diecezja Warszawsko-Praska
Adwentowy Dzień Skupienia dla Lektorów i Ceremoniarzy
14 grudnia 2019, ul. Floriańska 3

Adwentowy Dzień Skupienia dla Lektorów i Ceremoniarzy
14 grudnia 2019, ul. Floriańska 3
w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży
(wejście od strony kancelarii katedralnej).

Słowo stało się Ciałem.

Program obejmuje:

zjazd
konferencja
medytacja nad wybranymi fragmentami Pisma Świętego i dzielenie w grupach
wprowadzenie do Sakramentu Pokuty i Pojednania
Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi
obiad
film
warsztaty liturgiczne
Msza Święta
  • Zgłoszenia do 13 grudnia do ks. Łukasza Trzaski - sms pod nr tel. 662 213 846 (imię i nazwisko oraz parafia).
  • Koszt udziału w dniu skupienia - 5 zł

Ks. Konrad Biskup
Diecezjalny Duszpasterz Lektorów

Ks. Łukasz Trzaska
Diecezjalny Duszpasterz Ceremoniarzy

Dod. Joanna Solak 10.12.2019 o 15.01