Diecezja Warszawsko-Praska
Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin (fragmenty homilii, galeria foto)
8 stycznia 2020 roku

Miłość Boga jest uprzedzająca. Mimo że tyle otrzymaliśmy, to jednak sygnał tej miłości wypływa od Boga. I my dopiero jakby w drugim rzucie jesteśmy sprowokowani do tego, że odpowiadamy lub nie odpowiadamy. Ale co to dla nas w praktyce oznacza? - mówił Bp Romuald Kamiński w homilii podczas Mszy świętej dla diecezjalnego duszpasterstwa rodzin, 8 stycznia 2020 roku.

Powinniśmy się przez 100 lat wstydzić, że tak wypychaliśmy Matkę Bożą z całego tego pejzażu wielkiego zwycięstwa Bitwy Warszawskiej. Powinniśmy się wstydzić, jeśli istnieje taka potężna ilość świadectw tych biednych żołnierzy, którzy byli tutaj przygnani z dalekich stron. I to jest przedziwne! Kiedy im ciągle mówiono, że nie ma Boga, a oni doskonale rozpoznali Matkę Bożą - mówił kaznodzieja

Galeria zdjęć
Dod. Marcin Tafejko 10.01.2020 o 17.11, akt. 14.01.2020 o 14.43