Diecezja Warszawsko-Praska
Ferie z Misjonarzami Kombonianami
12-16 lutego 2020 roku, Warszawa, ul, Łączna 14, u kombonianów

Misjonarze Kombonianie zapraszają młodzież ze szkół średnich oraz studentów na ferie zimowe do Warszawy.

Temat rekolekcji: Ojcze Nasz - modlitwa wszystkich ludów i narodów.

W programie uwzględniono czas zarówno na modlitwę, jak i relaks oraz opowieści misyjne.

ŚRODA - Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje (Mt 6, 25-34)

 • 17.30 – Próba śpiewu
 • 18.00 – Msza św. (wprowadzenie w temat modlitwy Ojcze Nasz – Mt 6, 7-13)
 • 19.00 – Kolacja
 • Karty uczestnictwa i ofiary za pobyt
 • 20.30 – Wprowadzenie i zabawa integracyjna
 • 22.00 – Modlitwa na zakończenie dnia

CZWARTEK – Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi

 • 07.30 – Modlitwa poranna
 • 08.00 – Śniadanie
 • 09.00 – Wprowadzenie do metody Lectio Divina
 • 09.45 – Katecheza biblijna
 • 10.30 – Modlitwa osobista
 • 11.30 – Przerwa
 • 12:00 – Podzielenie w grupach
 • 12.30 – Eucharystia
 • 13.30 – Obiad
 • 15.00 – Odwiedziny w DPS-ie, Domu Dziecka lub Papieskie dzieła misyjne
 • 18.30 – Modlitwa wieczorna
 • 19.00 – Kolacja
 • 20.00 – Film
 • 22.00 – Modlitwa na zakończenie dnia

PIĄTEK – Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj (J 6, 1-15)

 • 07.30 – Modlitwa poranna
 • 08.00 – Śniadanie
 • 09.00 –
  • Wyjście do Choszczówki
  • Różaniec w drodze
  • Katecheza i medytacja
  • Podzielenie się dwójkami
  • Msza na Choszczówce
  • Obiad kanapkowy
  • Spotkanie o Wyszyńskim
 • 16.00 – Powrót i odpoczynek
 • 17.00 – Świadectwo misyjne
 • 19.00 – Kolacja
 • 20.00 – Adoracja i możliwość rozmowy lub spowiedzi
 • 22.00 – Modlitwa na zakończenie dnia

Modlitwa „Ojcze nasz" prowadzi nas przez objawienie tajemnicy miłości Bożej, zachwycenie się nią i podjęcie decyzji o wejściu w zażyłą relację z Bogiem

SOBOTA – I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mt 18, 21-35)

 • 07.30 – Modlitwa poranna
 • 08.00 – Śniadanie
 • 09.00 – Katecheza biblijna
 • 09.45 – Modlitwa osobista
 • 10.45 – Przerwa
 • 11.15 – Świadectwo misyjne
 • 12.30 – Eucharystia
 • 13.30 – Obiad
 • 14.30 – Praca ?
 • 16.00 – Sport (Ping pong, piłkarzyki)
 • 17.30 – Przerwa
 • 18.00 – Przygotowanie pogodnego wieczorku (w grupach)
 • 19.00 – Kolacja
 • 20.00 – Wieczór pogodny
 • 22.30 – Modlitwa na zakończenie dnia

NIEDZIELA - I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego (Łk 4, 1-13)

 • 07.30 – Modlitwa poranna
 • 08.00 – Śniadanie
 • 09.00 – Spotkanie o TUCUM
 • 10.00 – Eucharystia
 • 11:30 – Podsumowanie osobiste i w grupie (owoc rekolekcji)
 • 13.00 – Obiad
 • 14.00 – Sprzątanie i powrót do domu

Opłata: 150 zł (istnieje również możliwość pokrycia kosztów przez organizatorów – prośba o wcześniejszy kontakt – kombonianie@gmail.com)

Dod. Jakub Troszyński 2.02.2020 o 12.32, akt. 4.02.2020 o 0.18