Diecezja Warszawsko-Praska
Dzień dla rodziny: Łaska przebaczenia uzdrawia relacje!
29 lutego 2020 roku, ul. Wileńska 69

Dzień dla rodziny:
Łaska przebaczenia uzdrawia relacje!

29 lutego 2020 roku
ul. Wileńska 69 - Parafia MB z Lourdes
Prowadzą: s. Emmanuela Sikorska i ks. Moisés Marín Perés

Program:

rozpoczęcie, zapoznanie z opiekunami i przekazanie dzieci
wprowadzenie w spotkanie i konferencja
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
Eucharystia
zajęcia dla dzieci
posiłek

Zgłoszenia:

  • s. Emmanuela: 603 626 052
  • e-mail: praga.dlarodziny@gmail.com (prosimy o podanie imion małżonków oraz imion i wieku dzieci)
  • zaliczka: 50 zł (za rodzinę); potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki na konto: Bank Pekao SA 31 1240 3813 1111 0010 1922 1286
  • koszt: można na miejscu złożyć ofiarę

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża serdecznie zaprasza!

Dod. Joanna Solak 19.02.2020 o 11.03