Diecezja Warszawsko-Praska
XXXVII Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła - REJESTRACJA WSTĘPNA!
16-25 sierpnia 2020 roku

Informacja dotycząca uczestnictwa w PPP PMK

Praska Pielgrzymka Piesza (16.08-26.08) otworzyła rejestrację wstępną dla osób, które nie są Pomocnikami Matki Kościoła, a chciałby wziąć udział w szlaku pątniczym na Jasną Górę. Warunkiem udziału jest przestrzeganie wymogów sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego. Szczegóły dotyczące obostrzeń, zasady zapisów i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie pielgrzymki: www.pielgrzymkapomocnikow.pl.

ks. Rafał Goliński

W drugiej połowie sierpnia, w mniejszej niż zazwyczaj grupie, planowany jest początek XXXVII Praskiej Pielgrzymki Pomocników Matki Kościoła. W związku z epidemią koronawirusa w pielgrzymce weźmie udział maksymalnie 30 osób. W tym roku uczestnikom będzie towarzyszyć hasło zaczerpnięte ze słów Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko oddawać Maryi!”

Pielgrzymka rozpocznie się 16 sierpnia Mszą Świętą o godzinie 6.00 w Konkatedrze na Kamionku. Eucharystii będzie przewodniczył Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński. Pątnicy mają dotrzeć do Częstochowy 25 sierpnia około godziny 10.00.

Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę uczestników, szczególny wymiar będzie mieć pielgrzymowanie duchowe. Łączność modlitewna z pielgrzymami zostanie umożliwiona za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych i mediów diecezjalnych. Szczegóły dotyczące tej formy udziału w pielgrzymce będą podawane w najbliższych tygodniach.

Program i trud pielgrzymowania będą wypełnione trzema głównymi intencjami: przygotowaniem do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i prośbą o rozwój Ruchu Pomocników Matki Kościoła, modlitwą o ustanie epidemii oraz prośbą za trwający w diecezji Synod Młodych.

- Sytuacja związana z epidemią jest bardzo trudna i wymaga wielkiej rozważności w podejmowaniu decyzji. Przygotowanie pątników i umożliwienie przemarszu pielgrzymki w obecnym reżimie sanitarnym to ogromne wyzwanie logistyczne i wiele godzin pracy służb pielgrzymkowych. Jeżeli decyzja o wymarszu zapadnie, to na pątniczy szlak ruszymy jedną grupą – czerwono-zieloną. Będzie to okazja do sięgnięcia do tradycyjnej formacji Pomocników. Pomimo przewidywanej, małej liczby pątników mamy nadzieję na wiele owoców duchowych. Maryja nigdy nie pozostawia swoich Pomocników, którzy wszystko Jej oddają – mówi ksiądz Rafał Goliński, kierownik XXXVII Praskiej Pielgrzymki Pieszej Pomocników Matki Kościoła.

Program i ostateczne decyzje dotyczące kształtu pielgrzymki uwzględnią aktualną sytuację epidemiologiczną i będą znane w sierpniu.

Dod. Jakub Troszyński 7.07.2020 o 10.12, akt. 22.07.2020 o 10.18