Diecezja Warszawsko-Praska
Rekolekcje kapłańskie w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów
18-21 października 2020, Otwock

18-21 października 2020 roku

Zapraszamy zainteresowanych kapłanów na rekolekcje do DDKE w Otwocku.

Tegoroczne skupienie poprowadzi o. Marek Grzelczak OP.

Zgłoszenia do Księdza Dyrektora, koszt pobytu – dobrowolna ofiara.

Dod. Joanna Solak 23.09.2020 o 9.45