Diecezja Warszawsko-Praska
XX Dzień Papieski
11 października 2020

Obchody tegorocznego Dnia Papieskiego przebiegają w nieco zmienionej formie, co wymusza epidemia Covid-19.

Z powyższego powodu pakiety do zbiórki kościelnej zostały mocno "odchudzone": w przesyłce do parafii znajduje się list od Fundacji wyjaśniający dokonane zmiany w formie zbiórki oraz prośbę o użycie w tym roku wyjątkowo parafialnych puszek kwestarskich. Powyższa zmiana (brak wydrukowanych puszek oraz innych materiałów graficznych) jest podyktowana chęcią zaoszczędzenia środków na stypendia, co wydaje się bardzo istotne w kryzysowym roku. W korespondencji znajduje się także: instrukcja przeprowadzenia zbiórki, blankiet przelewu, numer konta oraz plakat.

W liście Episkopatu Polski, który był odczytany w parafiach w niedzielę 4 października była wyraźna zachęta do zbiórki środków na fundusz stypendialny i tym samym gorące pragnienie kontynuowania "Dzieła" podjętego przez Kościół w Polsce 20 lat temu.

Zdajemy sobie sprawę z problemów i trudności w utrzymaniu wielu parafii i dzieł kościelnych w roku pandemii. Ośmieliliśmy się jednak poprosić księży proboszczów i duszpasterzy o niezapominanie o "Dziele Nowego Tysiąclecia", aby mogło nadal pomagać zdolnym, ambitnym młodym ludziom w formacji i zdobywaniu wykształcenia. Doskonale wiemy jak wielu młodych potrzebuje tego wsparcia.

Zapraszamy duszpasterzy, katechetów i liderów wspólnot kościelnych do skorzystania z bogatej oferty materiałów duszpasterskich przygotowanych na XX Dzień Papieski obchodzony 11. października pod hasłem "Totus Tuus". Są one na dostępne TUTAJ.

Dod. Ks. Wojciech Lipka 9.10.2020 o 22.46