diecezja.waw.pl/7183Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Kurs lektorski 2020/2021 – Dekanat Rembertowski
Zapisy do 20 października

Dziekan Dekanatu Rembertowskiego wraz z proboszczem parafii św. Hieronima zapraszają ministrantów posługujących w parafiach Dekanatu i pragnących służyć Chrystusowi i Kościołowi poprzez czytanie Słowa Bożego w czasie liturgii, na roczny kurs przygotowujący do posługi lektora.

Zapisy: zbiorcze zgłoszenia z danej parafii dekanatu, podpisane przez Księdza Proboszcza, należy wysłać na adres parafia@swhieronim.pl lub przesłać pocztą na adres parafii do 20 października.

Pierwsze spotkanie: 25 października 2020 roku, godz. 15.00-17.00, parafia św. Hieronima, Warszawa – Stara Miłosna, ul. Rumiankowa 2/4.

Sprawy organizacyjne:

Przygotowanie do funkcji lektora obejmuje także udział w tygodniowych rekolekcjach. Rekolekcje będą odbywać się podczas wakacji, w gmachu Seminarium.

Dokument został dodany dnia 12.10.2020 o 9.22