Diecezja Warszawsko-Praska
Rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
29 listopada 2020 roku
29 listopada 2020 r.
Pierwsza niedziela Adwentu
Katedra Warszawsko - Praska

Serdecznie zapraszamy
na rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 100- lecia założenia
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w dniu 29 listopada 2020 r. o godz. 12.30
w Katedrze Warszawsko – Praskiej
pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie.

Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył J.E. ks. bp Romuald Kamiński

W duchu wdzięczności Bożemu Dzieciątku Jezus

Matka Błażeja Stefańska CSCIJ, przełożona generalna

Przed Mszą Świętą o godz. 12.00 modlitwa Anioł Pański i program słowno-muzyczny
w wykonaniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Z gromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu przez Sługę Bożego Anzelma Gądka OCD (1884-1969) i Czcigodną Sługę Bożą Teresę Kierocińską (1885-1946); agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych (w 1936 r.), na prawie papieskim (od 1954 r.). Zgromadzenie żyje charyzmatem Bożego dziecięctwa inspirując się regułą i duchowością karmelitańską.

S iostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Chrystusa, Dzieciątka Jezus, według praktyki „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Zgromadzenia. Jej słowa: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi” – są hasłem Zgromadzenia.

Od Dzieciątka Jezus siostry biorą formę swego życia i ducha. Tym duchem ożywiają wszystkie swoje czynności; żyją Jego wyniszczeniem, posłuszeństwem, czystością, ubóstwem, pokorą, a przede wszystkim Jego miłością do Ojca Niebieskiego i do bliźnich (Dyrektorium, 1).

Aktualnie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus prowadzi życie modlitwy i działalności apostolskiej w 11 krajach, w 51 wspólnotach, liczących łącznie 449 sióstr, pochodzących z 13 krajów świata. Na terenie Polski znajduje się 31 wspólnot Zgromadzenia, które należą odpowiednio do trzech prowincji: wrocławskiej, krakowskiej i łódzkiej. Z Polski pochodzą 352 siostry, z których 24 pracuje poza swoją ojczyzną. Dom generalny znajduje się w Markach w diecezji Warszawsko Praskiej.

W Europie, poza Polską, wspólnoty Zgromadzenia żyją i pracują w 7 krajach: Białoruś, Czechy, Francja, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Włochy. Na terenie tych krajów znajduje się 13 domów zakonnych, w tym dom formacyjny we Francji (Bagnères de Bigorre) dla powołań z Europy Zachodniej i Ameryki Łacińskiej (Meksyk). Z powyższych krajów pochodzi łącznie 40 sióstr.

W Afryce siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzą działalność misyjną w 3 krajach: Burundi, Kamerun i Rwanda, o łącznej liczbie 7 domów zakonnych, w tym dom formacyjny w Burundi (Gitega-Songa). Z krajów afrykańskich pochodzi 56 sióstr, będących na różnych stopniach formacji.

Na misjach, oprócz pomocy duszpasterskiej przy parafiach, jak katechizacja i katechumenaty, prowadzą szerszą działalność charytatywną i wychowawczą, własne przedszkola, szkoły, ale także przychodnie medyczne i szpitale.

Siostry Zgromadzenia, gdziekolwiek są posłane, pragną dawać świadectwo karmelitańskiego życia modlitwy i prowadzą różne formy pracy apostolskiej oraz nowej ewangelizacji. W intencji dzieł apostolskich Kościoła ofiarują także swoją modlitwę i cierpienie. Modlą się szczególnie za kapłanów i misjonarzy.

Karmelitanki Dzieciątka Jezus pomagają w pracy duszpasterskiej przy parafiach, jako: katechetki, organistki, zakrystianki, włączają się w pracę charytatywną, prowadzą chóry, bractwa Dzieciątka Jezus i inne grupy modlitewne. Przy swoich klasztorach prowadzą własne dzieła, jak: domy rekolekcyjne, przedszkola, świetlice dla dzieci czy też warsztaty terapii zajęciowej.

Zobacz więcej: www.karmelitanki.pl

Modlitwa
dziękczynna do Dzieciątka Jezus
Sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka OCD

Bogu naszemu Maleńkiemu,

Synowi Ojca w niebie Jedynemu,

Synowi Niepokalanej na ziemi

i Bratu naszemu najmilszemu,

dla chwały Ojca wyniszczonemu,

W posłuszeństwie ukrzyżowanemu,

W ubóstwie narodzonemu i pogrzebanemu,

W czystości zmartwychwstania królującemu,

Jezusowi – Chrystusowi – Dziecięciu,

cześć, dziękczynienie, wierność,

teraz i zawsze,

w życiu i śmierci,

w krzyżu i chwale!

Amen.

Dod. Jakub Troszyński 6.11.2020 o 9.49, akt. 6.11.2020 o 10.54