diecezja.waw.pl/7224Matka Boża Zwycięska – Patronka Diecezji
Diecezja Warszawsko-Praska
Parafia w Chrośli zaprasza do modlitwy o nawrócenie młodego pokolenia
13 dzień każdego miesiąca

Modlitwa o nawrócenie dzieci, wnuków i polskiej młodzieży

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko wróciło do Boga, wiary i Kościoła...
Jeśli chcesz, aby Twoje wnuki wróciły do Boga, wiary i Kościoła...
Jeśli chcesz, aby młodzież w naszej Ojczyźnie
odnalazła Jezusa i drogę życia według Ewangelii...
Możesz z wiarą prosić o to Boga za wstawiennictwem bł. Honorata Koźmińskiego
w parafii Chrośla koło Mińska Mazowieckiego.
Błogosławiony Honorat w młodości utracił wiarę,
ale później przeżył nawrócenie. Modliła się o to, jego Matka.

Parafia rzymsko-katolicka
p.w. bł. Honorata Koźmińskiego
zaprasza:
Chrośla, ul. Żwirowa 2
lub
transmisja: www.facebook.com/ParafiaChrosla

Młodzież potrzebuje naszej troski i modlitwy!

Zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca
(w dzień wspomnienia patrona, jest to też dzień fatimski).

Będziemy modlić się za przyczyną bł. Honorata
o nawrócenie dzieci, wnuków i polskiej młodzieży.
Zapraszamy rodziców i dziadków, którzy chcą się modlić
o przemianę serc i zwrócenie się do Boga i Kościoła swoich dzieci i wnuków,
ale też wszystkich, którym nie jest obojętny los polskiej młodzieży
i chcą się modlić w tej intencji.

Program modlitwy:

spowiedź
różaniec z modlitwami do bł. Honorata
Msza św., błogosławieństwo relikwiami bł. Honorata
ZAPRASZAMY
Dokument został dodany dnia 11.11.2020 o 14.44, ostatnio aktualizowany 10.05.2021 o 13.07