Diecezja Warszawsko-Praska
KEP-ISKK – formularz dot. działalności bibliotecznej
Sprawozdanie dotyczące bibliotek parafialnych jest aktualne.

Wielebni Księża Proboszczowie,

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym (18.11.2020) z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, pomimo odwołania badania statystycznego uczestnictwa wiernych
w liturgii (dominicantes et communicantes), przewidzianego na niedzielę 18 października 2020 roku, aktualna pozostaje prośba o sprawozdanie dotyczące bibliotek parafialnych.

Stosowne pismo informujące o tej decyzji KEP nie dotarło do nas w terminie październikowym – stąd opóźnienie. Bardzo proszę, zgodnie z dotychczasową praktyką,
o przekazanie formularza dotyczącego biblioteki parafialnej (załączona nowa wersja
w formacie docx lub pdf do pobrania pod niniejszą informacją) do połowy grudnia br.,

na adres: kuria@diecezja.waw.pl lub w wersji papierowej.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii

Dod. Joanna Solak 18.11.2020 o 12.37, akt. 18.11.2020 o 12.41