Diecezja Warszawsko-Praska
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (transmisje)
18-25 stycznia 2021

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia 2021 roku

Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważamy tekst biblijny zaczerpnięty z Ewangelii św. Jana 15,1–17.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy:

  • Dzień 1: Przyjmując wybranie
  • Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie
  • Dzień 3: Formując jedno ciało
  • Dzień 4: Modląc się wspólnie
  • Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem
  • Dzień 6: Przyjmując innych
  • Dzień 7: Wzrastając w jedności
  • Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Kazanie wygłosi prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Materiały do pobrania.

Postanowiono również, że w styczniu odbędą się trzy nabożeństwa w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021:

21 stycznia, czwartek, godz. 18:00

Prawosławna katedra metropolitalna św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52; nieszpory

22 stycznia, piątek, godz. 18:00

Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1; nabożeństwo Słowa, kazanie wygłosi ks. Bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski. Nabożeństwo będzie transmitowane przez Studio Lutheraneum na kanale YouTube „Luteranie w Warszawie”. Link do transmisji.

24 stycznia, niedziela, godz. 16:00

Rzymskokatolicka katedra warszawsko-praska św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3 - nabożeństwo Słowa Bożego. Transmisja przez Salve NET.

Źródło.

W związku z pandemią COVID-19 Warszawski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej podjął decyzję o przeniesieniu nabożeństw Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 na okres święta Zesłania Ducha Świętego – jeśli będzie to wtedy możliwe. Szczegółowe decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w najbliższych miesiącach.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie ofiar zebranych podczas nabożeństw ekumenicznych odbywających się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 na sprzęt medyczny dla ratowania życia. Wpłaty można dokonywać na konto Polskiej Rady Ekumenicznej (mBank SA, nr 42 1140 1010 0000 5437 0700 1001 z dopiskiem „Ofiary z TMoJCh 2021”).

Ks. Sławomir Kielczyk
Referent ds. jedności chrześcijan

Dod. Joanna Solak 11.01.2021 o 13.25, akt. 22.01.2021 o 17.03