Diecezja Warszawsko-Praska
„Posługa w konfesjonale” – warsztaty pastoralne. SĄ WOLNE MIEJSCA
29 maja 2021 roku - Akademik Praski, ul. Floriańska 3A

Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę 29 maja, zapraszam na warsztaty pastoralne dla kapłanów dotyczące posługi w konfesjonale. Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

Część I - Wokół błędów w polskim konfesjonale

Będzie ona dotyczyła następujących zagadnień: formacja spowiednika, pokuta, miejsce i czas celebracji, świadomość sakramentu, umiejętność słuchania, integralność, niemożność rozgrzeszenia, spowiedzi masowe, rozgrzeszenie księdza.

przerwa kawowa

Część II – Wybrane zagadnienia pedagogiki konfesjonału

Poruszone zostaną następujące kwestie: spowiedź a prowadzenie duchowe, spowiedź czy terapia, ojcostwo w oczami penitenta, akcenty formacyjne penitenta, zadania spowiednika.

Na koniec każdej części przewidziany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Warsztaty poprowadzą:

  • br. Adam Gęstwa OFMCap – dyrektor Szkoły dla spowiedników prowadzonej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, współodpowiedzialny za formację zakonną w postulacie, rekolekcjonista i spowiednik osób konsekrowanych i świeckich, absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie, misjonarz Miłosierdzia;
  • br. Maciej Zinkiewicz OFMCap – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, redaktor naczelny Głosu Ojca Pio.

Spotkanie odbędzie się w auli Akademika Praskiego
w sobotę 29 maja br.
Rozpoczęcie o godz. 10.00.
Planowane zakończenie około godz. 13.00.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt (duszpasterstwo@diecezja.waw.pl).

Ks. Maciej Radzikowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Warszawsko-Praskiej

Dod. Joanna Solak 17.05.2021 o 12.58, akt. 26.05.2021 o 12.06